Tài chính phúc lợi và chiếc túi 3 gang (5)...>>

Hành trình xây dựng 3 trụ cột cơ bản của tài chính phúc lợi

3) Xây dựng trụ cột cái chúng ta tạo ra giá trị có ích
Cái chúng ta tạo ra giá trị có ích là kết quả của cái chúng ta có thể làm , nhưng kết quả của cái chúng ta có thể làm không phải lúc nào cũng chỉ tạo ra giá trị có ích, mà đôi lúc còn ẩn chứa những giá trị có hại bên trong kết quả đó nữa.
Khi chúng ta tạo ra những giá trị có ích, giúp hoàn thiện chất lượng sống theo hướng văn minh tiện lợi hơn thì đồng thời chúng ta cũng sẽ làm phát sinh thêm 1 số vấn đề về chất thải có hại ra môi trường sống.
Vì vậy, để xây dựng trụ cột cái chúng ta tạo ra giá trị có ích thì chúng ta cần 1 quá trình chuyển hóa giá trị từ cái mong muốn sang cái có thể làm để cho ra những kết quả cụ thể, trong kết quả này sẽ có những giá trị có ích lẫn giá trị có hại, lúc này chúng ta có nhiệm vụ tách lọc những giá trị nào có hại để tìm cách chuyển hóa thành những giá trị có ích mới.

Sắm túi 3 gang, sáng đẹp cuộc đời !

Cái tạo ra giá trị có ích

Tài chính phúc lợi - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1732

Mã số :102

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--