Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh (2)...>>

Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái hay để phát huy, cái dở để cải tiến
Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái hợp để làm, cái thích để mơ ước
Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái cần để ưu tiên, cái muốn để cảm nhận
Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái có ích để ứng dụng, cái có hại để phòng tránh.
Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái tiện lợi để kết nối, cái lãng phí để loại bỏ.

Phong cách người tiêu dùng thông minh hài hòa với kỹ năng sống thời công nghệ...>> !

>>Phong cách tiêu dùng đơn giản mà vẫn sang trọng là nét đặc trưng ở góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh .

 

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1837

Mã số :103

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--