Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh (2)...>>

Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái hay để giỏi, cái dở để hỏi
Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái hợp để làm, cái thích để thưởng thức
Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái cần để ưu tiên, cái muốn để thể hiện
Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái có ích để sử dụng, cái có hại để phòng tránh.
Phong cách người tiêu dùng thông minh là biết chọn cái tiện lợi để nâng cấp, cái bất tiện để cải tiến .

Phong cách người tiêu dùng thông minh

>>Phong cách tiêu dùng đơn giản mà vẫn trí tuệ sang trọng là nét đặc trưng ở góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh .

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 903

Mã số :103

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--