Ứng dụng nguyên lý cân bằng để phát triển tài chính phúc lợi cá nhân

Ý nghĩa của nguyên lý cân bằng là giúp điều chỉnh các hành vi quá mức của con người trong các hoạt động phát triển sự sống, nhằm đảm bảo cuộc sống phát triển theo hướng tốt đẹp bền vững hơn.
Vì vậy nên nguyên lý cân bằng được chọn làm tiêu chuẩn chuẩn mực cho mọi hoạt động liên quan đến sự sống như : kinh tế, tài chính, sức khỏe, tâm lý văn hóa xã hội, tổ chức pháp lý .
Trong tài chính thì nguyên lý cân bằng được thể hiện rõ nét qua việc cân đối tài sản và nguồn vốn, cân đối thu chi trong quản lý dòng tiền .
Và phát triển tài chính phúc lợi cá nhân là xác định cái chúng ta mong muốn, cái chúng ta có thể làm, cái chúng ta tạo ra giá trị có ích qua việc phát triển cân đối hài hòa giữa các mặt :
- Sức khỏe - nghề nghiệp
- Thương hiệu cá nhân - tài chính cá nhân
- Gia đình - cộng đồng xã hội
- Môi trường thiên nhiên - trí tuệ cảm xúc
Như vậy, Ứng dụng nguyên lý cân bằng để phát triển tài chính phúc lợi cá nhân là dựa trên nguyên lý cân bằng làm tiêu chuẩn cho việc điều chỉnh và cân đối các hoạt động phát triển và nâng cao chất lượng sống theo hướng tốt đẹp và bền vững hơn.
Tài chính phúc lợi, tài lộc phúc an !

Ứng dụng nguyên lý cân bằng

Tài chính phúc lợi cá nhân - sudungtien.vn

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1282

Mã số :104

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--