Thương hiệu nghề nghiệp nói lên điều gì (2)...>>

Thương hiệu nghề nghiệp nói lên mức độ niềm tin của mọi người đối với công việc mà chúng ta đã, đang và sẽ làm.
Có 3 cơ sở giá trị đánh giá mức độ niềm tin :

Thương hiệu nghề nghiệp nói lên điều gì ?

1) Sự hiểu biết về thông tin kiến thức 1 cách phong phú và đa dạng :
Thông tin kiến thức là cơ sở ban đầu để chúng ta đưa ra những lựa chọn thích hợp trong từng điều kiện nhất định.
Mà thông tin kiến thức thì có rất nhiều loại : có cái ứng dụng được ngay nhưng cũng có cái không thể ứng dụng được ngay trong đời sống thực tế hàng ngày .
Vì vậy, nếu chúng ta có sự hiểu biết về thông tin kiến thức 1 cách phong phú và đa dạng thì chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn đúng đắn về việc ứng dụng loại thông tin kiến nào thích hợp cho từng điều kiện thực tế của sống. Từ đó , sẽ làm tăng thêm những giá trị lợi ích tốt đẹp của những công việc mà chúng ta làm, và như vậy sẽ góp phần làm tăng thêm mức độ tín nhiệm của mọi người về thương hiệu nghề nghiệp của chúng ta.
Nhưng làm sao để chúng ta có được sự hiểu biết về thông tin kiến thức 1 cách phong phú và đa dạng ? Chúng ta có thể xây dựng cho mình những tiêu chí chọn lọc thông tin để đọc , để cập nhật những thông tin kiến hữu ích thường xuyên qua các phương tiện truyền thông. Hoặc chúng ta cũng có thể tham gia những khóa học chuyên đề hữu ích để trang bị thêm những mảng thông tin kiến thức cần thiết, và để có cơ hội kết nối , trao đổi thông tin kiến thức với nhiều người khác trong các khóa học chuyên đề đó.

Xây thương hiệu nghề nghiệp, tạo niềm tin công việc , có cuộc sống an vui !

>> Đăng ký khóa học xây dựng thương hiệu nghề nghiệp

Thương hiệu nghề nghiệp

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1632

Mã số :106

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--