Tiêu dùng thông minh, thịnh vượng cuộc sống...>>(1)

Tiêu dùng thông minh giúp chúng ta rèn luyện thói quen sử dụng tiền hiệu quả trong các hành vi tiêu dùng hàng ngày để đáp ứng những nhu cầu cơ bản làm nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng cuộc sống.
Theo các số liệu phân tích và thống kê cho ta thấy là hầu hết các vấn đề mâu thuẫn tiêu cực trong mỗi xã hội, mỗi cộng đồng, mỗi gia đình đều xuất phát từ việc xài tiền không đúng chỗ, tức là lúc cần thiết thì không xài, còn lúc không cần thiết thì lại xài 1 cách vô tư thoải mái theo ý thích. Và vì vậy mà việc sử dụng tiền chẳng những không mang lại giá trị hiệu quả tốt đẹp gì mà còn làm phát sinh thêm vô số vấn đề rắc rối theo sau đó nữa.
Để tránh việc xài tiền không đúng chỗ như trên thì mỗi chúng ta hãy trang bị cho mình 1 phong cách của người tiêu dùng thông minhthích hợp với từng điều kiện thực tế của mình, để có cơ hội cập nhật những thông tin kiến thức về thị trường tiêu dùng hàng ngày 1 cách có cơ sở chính đáng nhằm đưa ra các quyết định sử dụng tiền hiệu quả hơn từng ngày.
Có thể nói, cuộc sống của chúng ta trở nên giàu hay nghèo không phải do tài năng, mà phần lớn là do cách chúng ta xài tiền đúng nơi, đúng chỗ như thế nào ?
Mà muốn xài tiền đúng nơi, đúng chỗ thì chúng ta hãy tiêu dùng thông minh để biết cách đánh giá các thông tin về sản phẩm, dịch vụ 1 cách hợp lý nhất khi ra quyết định tiêu dùng.

Phong cách người tiêu dùng thông minh

Tiêu đúng đồng tiền
Dùng đúng lợi ích
Tiêu dùng thông minh
Thịnh vượng cuộc sống

sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1568

Mã số :110

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--