Những mảnh ghép hoàn hảo về thu nhập và chi tiêu : những mảnh ghép tư duy ...>> (1)

Có thể nói nguyên nhân gốc rể sâu xa của mọi vấn đề tiêu cực hay tích cực xảy ra trong cuộc sống là đều có liên quan đến tiền bạc. Bản thân đồng tiền nó không tốt cũng không xấu, nhưng vì cuộc sống đã trao cho đồng tiền có giá trị trao đổi vật chất để phục vụ các nhu cầu cần thiết của con người nên đồng tiền mới có sức mạnh làm ảnh hưởng đến hành vi tính cách của con người là vậy.
Và nếu con người làm cho đồng tiền có chức năng trao đổi giá trị vật chất 1 cách công bằng và hợp lý thì đồng tiền sẽ giúp con người có cuộc sống an vui, tốt đẹp hơn từng ngày. 
Nhưng vì bản chất của con người sinh ra vốn có 2 phần : phần thiện và phần ác, phần thiện là phần "người" đại diện cho lý trí công bằng và hợp lý , còn phần ác là phần "con" đại diện cho sự hiếu chiến, tranh giành bằng mọi cách để có được thật nhiều của cải vật chất cho riêng cá nhân và gia đình mình.
Vì vậy mà trong tài chính luôn có những quy luật để quản lý sự luân chuyển của dòng tiền theo hướng công bằng, bền vững hơn , đó là quy luật cân bằng giá trị hợp lý và quy luật nhân quả.
Quy luật cân bằng giá trị hợp lý là những tiêu chuẩn, quy định chung do con người đặt ra để làm cơ sở cho việc thực hiện sự luân chuyển trao đổi vật chất của dòng tiền trong xã hội . Và cũng chính vì do con người đặt ra quy luật này nên con người cũng có thể tìm mọi cách để né tránh hoặc vận dụng theo nhiều hướng khác nhau .
Và luật nhân quả được xem như là luật vi diệu của trời để giám sát các hoạt động thực hiện của quy luật cân bằng giá trị hợp lý trong quản lý dòng tiền. Khi các giá trị không được cân bằng 1 cách hợp lý trong suốt 1 thời gian dài , thì luật nhân quả sẽ xuất hiện để đưa ra kết quả phá vỡ sự không cân bằng đó tại 1 thời điểm cụ thể nào đó.
Chính vì vậy mà mỗi người chúng ta nên có ý thức quản lý dòng tiền của mình 1 cách tốt hơn bằng cách thường xuyên chọn lựa những mảnh ghép hoàn hảo về thu nhập và chi tiêu theo quy luật cân bằng giá trị hợp lý trong cuộc sống hàng ngày, để tránh phải rơi vào tình trạng các giá trị không được cân bằng hợp lý trong 1 thời gian dài liên tiếp, và cuối cùng là sự đổ vỡ xảy ra.


Mảnh ghép hoàn hảo về thu nhập và chi tiêu đầu tiên là những mảnh ghép về tư duy và ý thức hành vi hợp lý trong chi tiêu và thu nhập :

Chi tiêu đi trước                     
Thu nhập đến sau
Cân đong đo đếm
Giá trị hợp lý
Lợi ta, lợi người
Cuộc sống an vui


Chi tiêu bằng trách nhiệm
Thu nhập bằng trí tuệ
Đo đếm bằng tâm lành

Thu nhập và chi tiêu

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1592

Mã số :111

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--