Những mảnh ghép hoàn hảo về thu nhập và chi tiêu : Chi tiêu hiệu quả...>>(3)

Có thể nói mong muốn lớn nhất của mỗi cá nhân chúng ta là chi tiêu làm sao cho có hiệu quả nhằm thõa mãn tối đa các nhu cầu tiêu dùng cần thiết trong cuộc sống dựa trên giới hạn của nguồn thu nhập hiện tại . 
Trong các hoạt động chi tiêu thì sẽ có 2 trường hợp phổ biến như sau :
Trường hợp 1 : nếu chúng ta chi tiêu hợp lý, có hiệu quả thì những khoản chi tiêu đó được xem là sự đầu tư khôn ngoan góp phần làm tăng thêm thu nhập của chúng ta trong tương lai .
Trường hợp 2 : nếu chúng ta chi tiêu tùy tiện , không có hiệu quả thì những khoản chi tiêu đó được xem là chi phí không hoàn lại, tức là chúng ta phải chấp nhận mất đi những khoản tiền trong việc chi tiêu này mà không thu được lợi ích gì trong tương lai cả.
Trong mỗi chúng ta ai cũng có cả 2 trường hợp nêu trên. Nhưng những người giàu và có trí thông minh tài chính tốt thì họ thường có thói quen dùng trường hợp 1 nhiều hơn .
Như vậy chi tiêu hiệu quả tương tự như các hoạt động đầu tư có trách nhiệm nhằm phân bổ các nguồn lực tài chính đang có vào đúng nơi cần thiết để sau đó dòng tiền lợi ích chính đáng sẽ quay trở lại phục vụ cho cuộc sống của chúng ta thêm yên vui và giàu đẹp hơn.
Chẳng có gì là miễn phí
Ai ơi xin đừng lãng phí
Chi tiêu sao cho hợp lý
Thì cuộc đời mới chí lý !

Thu nhập và chi tiêu

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1549

Mã số :113

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--