Những xu hướng tiêu dùng thông minh...>>

1) Khả năng chọn lọc thông tin trong tiêu dùng thông minh :
Tiêu dùng thông minh là khả năng đánh giá và chọn lọc được những thông tin cần thiết trong 1 mớ thông tin đa dạng như hiện nay để làm cơ sở cho việc ra quyết định tiêu dùng 1 cách hiệu quả. Điều này giúp cho chúng ta biết nên mua gì ? Vì sao mua ? và nên mua vào lúc nào để có giá cả hợp lý nhất ?
2) Cân đối ngân sách tiêu dùng và đầu tư tăng thu nhập :
Thiết lập các khoản tài chính cần thiết để chi cho tiêu dùng và dự đoán khả năng chuyển đổi các khoản chi cho tiêu dùng đó thành các khoản đầu tư làm tăng thêm giá trị gì ? ngắn hạn hay dài hạn ?
3) Văn hóa xã hội trong tiêu dùng thông minh :
Văn hóa xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến động cơ ra quyết định và hành vi của con người sống trong xã hội đó .
Văn hóa đơn giản là những điều tác động từ môi trường sống được lặp đi lặp lại thành thói quen, từ đó hình thành nên nếp sống, nếp nghĩ của chúng ta theo quy luật tâm lý số đông. Vì vậy , 1 nhóm số đông nào đó có thể sẽ tạo ra văn hóa làm tác động đến hành vi tâm lý của người khác theo mục đích của mà họ muốn.
Văn hóa xã hội trong tiêu dùng thông minh là biết khi nào nên đứng trong đám đông và khi nào nên đứng ngoài đám đông để đo đếm các giá trị thực chất trong tiêu dùng và đầu tư 1 cách hiệu quả nhất.
4) Ảnh hưởng của công nghệ 4.0 trong tiêu dùng thông minh :
Công nghệ 4.0 đã và đang len lõi vào trong từng khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta phải đối diện với 1 số thách thức như khả năng chuyển đổi kịp thời để thích ứng với các giá trị mới trong tiêu dùng hàng ngày.

Phong cách tiêu dùng thông minh

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1738

Mã số :117

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--