Sổ tay tài chính phúc lợi...>>

Sổ tay tài chính phúc lợi là phương tiện kết nối các giá trị sống tốt đẹp với các hành vi ứng xử liên quan đến tài chính trong các hoạt động sống diễn ra hàng ngày của mỗi người chúng ta .
Để các hoạt động sống diễn ra thì chúng ta cần sử dụng 1 số nguồn lực nhất định của tài chính phúc lợi như : vốn vật chất bao gồm tài sản và các phương tiện của cải , vốn trí tuệ bao gồm tri thức và thông tin.
Theo quy luật nhân quả tự nhiên thì suy nghĩ sẽ có tác động trực tiếp đến các hành vi ứng xử của chúng ta.
Nếu suy nghĩ của chúng ta thường xuyên được kết nối với các giá trị sống tốt đẹp như : sự an nhiên hòa bình, sự tôn trọng bản thân mình và người khác, sự hợp tác, sự khoan dung, trung thực và có trách nhiệm..., thì chúng ta sẽ có cơ sở về niềm tin đúng đắn để đưa ra các hành vi ứng xử hài hòa hợp tình, hợp lý đối với các vấn đề liên quan đến tài chính trong các hoạt động sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta cảm thấy an yên trong từng hoạt động sống, tránh được những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến sự thiệt hại nặng nề trong tài chính.  
Như vậy sổ tay tài chính phúc lợi xứng đáng là người bạn đồng hành kết nối giá trị sống tốt đẹp hài hòa với cuộc sống an vui hạnh phúc của mỗi người chúng ta.

 

Hành trình tài chính phúc lợi trong năm

 

1 năm 4 quý thời gian;

 

1 quý 3 tháng làng nhàng hết ngay!

 

Quý 1 lễ hội xuân hè;

 

Lo mừng lễ hội, lo vè chúc xuân!

 

Quý 2 nóng nực mưa đầu;

 

Lo làm chăm chỉ bắt cầu mưa ngâu!

 

Quý 3 mưa ngâu hè về;

 

Vừa làm vừa nghĩ lo bề xuân sang!

 

Quý 4 đông lạnh cuối năm;

 

Lo tròn doanh số cuối năm thưởng tiền!

 

Sổ tay tài chính phúc lợi;

 

Thêm năm tài lộc tuyệt vời bình an!

Sổ tay tài chính phúc lợi

Tài chính phúc lợi, tài lộc phúc an !

 

Sổ tay tài chính phúc lợi - sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1825

Mã số :118

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--