Câu chuyện ứng dụng thuyết cân bằng để quản lý dòng tiền tăng trưởng bền vững

Thuyết cân bằng được hiểu như là động lực giúp tạo ra sự điều chỉnh thái độ, hành vi của con người theo hướng cân bằng tâm lý dựa trên các niềm tin về giá trị sống tốt trong xã hội .

Các niềm tin về giá trị sống tốt là các giá trị chung được đông đảo cộng đồng trong xã hội chấp nhận dựa trên cơ sở :

Có lợi cho cá nhân, có lợi cho người khác, có lợi cho môi trường sống tự nhiên. 

Động lực chính để giúp thuyết cân bằng tồn tại là sự hài hòa lợi ích giữa các bên dựa trên từng điều kiện của các giá trị thực tế .

Khi dòng tiền luân chuyển từ túi của người này sang túi của người khác thì sẽ tạo ra các giá trị thực tế hay còn gọi là giá trị sử dụng tương ứng với sự luân chuyển đó. Từ đấy, mọi người thực hiện các cuộc trao đổi giá trị với nhau để đạt được các giá trị theo nhu cầu mong muốn của mình.

Ứng dụng thuyết cân bằng để quản lý dòng tiền tăng trưởng bền vững là sử dụng các niềm tin về giá trị sống tốt để điều chỉnh hoạt động sử dụng tiền hợp lý một cách thận trọng và linh hoạt trong từng điều kiện cụ thể .

Nếu không biết ứng dụng thuyết cân bằng trong quản lý dòng tiền thì mọi người dễ rơi vào tình trạng khi thừa tiền thì phung phí, còn khi thiếu tiền thì co ro.

Sự luân chuyển cân bằng giá trị của dòng tiền được thực hiện dựa theo phương pháp so sánh giữa các yếu tố về lợi ích bền vững :

1) Sự mong muốn cần thiết và sự mong muốn nhất thời
2) Sống trong hiện tại và cải tiến, phát triển trong tương lai
3) Chọn lọc thông tin để có sự lựa chọn sáng suốt : Phù hợp và không phù hợp

Các yếu tố về lợi bền vững thường được nhận biết dựa trên 2 nguyên tắc:

Nguyên tắc theo lợi ích : là nguyên tắc dựa trên sự nhận biết đâu là lợi ích an toàn, đâu là lợi ích chưa an toàn để có giải pháp dự phòng thích hợp .

Nguyên tắc theo khả năng : là nguyên tắc dựa trên sự nhận biết khả năng thực tế của mình có thể đáp ứng được mục tiêu mong muốn đó ở mức độ nào để đưa ra lựa chọn cái gì phù hợp với mình và cái gì không phù hợp với mình . 

Sử dụng tiền hợp lý là hoạt động cơ bản của việc ứng dụng thuyết cân bằng trong quản lý dòng tiền. Nó làm tăng thêm hiểu biết về sự luân chuyển cân bằng giá trị của dòng tiền xung quanh cuộc sống của mỗi người trong xã hội để sống thành đạt hơn mỗi ngày .

Ứng dụng nguyên lý cân bằng, Quản lý dòng tiền

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1540

Mã số :119

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--