Những mảnh ghép hoàn hảo trong quản lý dòng tiền...>>

Nếu biết cách quản lý dòng tiền tốt thì sẽ giúp cho cuộc sống của mỗi người chúng ta hạnh phúc hơn, an nhiên hơn trong từng điều kiện sống thực tế của mỗi người. Bản chất của quản lý dòng tiền là sự kiểm soát và điều chỉnh 3 yếu tố : 
1) Dòng thu nhập
2) Dòng chi tiêu
3) Dòng giá trị hợp lý
2 yếu tố thu nhập và chi tiêu do điều kiện môi trường sống và hành vi tính cách của con người quyết định. Điều kiện môi trường sống làm ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tính cách của con người, và hành vi tính cách của con người làm ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường sống. Còn yếu tố giá trị hợp lý dùng để điều chỉnh, thay đổi dòng thu nhập và chi tiêu.
Vì vậy để quản lý dòng tiền tốt thì ta cần kết nối những mảnh ghép hoàn hảo lại với nhau sao cho thích hợp và tự nhiên nhất với từng người. 
Những mảnh ghép hoàn hảo là những mảnh ghép được tạo nên bằng sự chọn lọc các tiêu chuẩn giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng xã hội . 
Và mỗi người chúng ta có thể chọn dùng những mảnh ghép hoàn hảo nào thích hợp với mình nhất để quản lý dòng tiền của mình tốt hơn .

Thu nhập và chi tiêu

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1504

Mã số :120

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--