Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công (1)...>>

Ngôi nhà sự nghiệp là những mong muốn, những hiểu biết về những công việc mà chúng ta có thể làm để tạo nên những giá trị sống tốt đẹp cho chính bản thân mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng xã hội.
Ngôi nhà sự nghiệp của chúng ta bắt đầu từ môi trường sống mà chúng ta đang nhìn thấy, nghe thấy hàng ngày.
Ngôi nhà sự nghiệp của chúng ta bắt đầu từ những giá trị phẩm chất trong từng nét tính cách của mỗi chúng ta.
Ngôi nhà sự nghiệp của chúng ta bắt đầu từ cách chúng ta sử dụng thời gian của mình hợp lý.
Ngôi nhà sự nghiệp của chúng ta bắt đầu từ cách chúng ta chọn lọc và tiếp thu những thông tin kiến thức hữu ích từ trường học, sách vở, bạn bè.
Ngôi nhà sự nghiệp của chúng ta bắt đầu từ cách chúng ta giao tiếp với chính mình, với mọi người trong cộng đồng xã hội.
Ngôi nhà sự nghiệp của chúng ta bắt đầu từ cách chúng ta sử dụng hiệu quả những nguồn lực mình đang có.
Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công !

Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công

Ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1258

Mã số :125

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--