Lựa chọn phong cách sống (3)...>>

Lựa chọn phong cách sống là biết mình cần phải làm gì để có được phong cách sống như chúng ta mong muốn :
- Ta muốn nâng cao chất lượng sống ngày càng tốt hơn thì cần vun bồi cách sống và kiến thức nghề nghiệp tốt hơn.
- Ta muốn vun bồi kiến thức nghề nghiệp tốt hơn thì cần tìm hiểu những cách làm hiệu quả đúng đắn hơn.
- Ta muốn tìm hiểu những cách làm hiệu quả đúng đắn hơn thì cần chọn lọc những thông tin hợp lý để rút kết giá trị.
- Ta muốn chọn lọc những thông tin hợp lý để rút kết giá trị thì cần có thời gian và các nguồn lực.
- Ta muốn có thời gian và các nguồn lực thì cần tâm trí sáng suốt và thể chất khỏe mạnh để biết cách sử dụng thời gian và các nguồn lực có hiệu quả.
- Ta muốn biết cách sử dụng thời gian và các nguồn lực có hiệu quả thì cần thường xuyên quan sát, trải nghiệm, cải tiến nâng cao giá trị.

Lựa chọn phong cách sống - Lựa chọn niềm vui mỗi ngày...

Lựa chọn phong cách sống

Lựa chọn phong cách sống - sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1582

Mã số :133

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--