Lựa chọn phong cách sống (3)...>>

Lựa chọn phong cách sống là biết mình cần phải làm gì để có được phong cách sống như chúng ta mong muốn :
- Nếu chúng chúng ta muốn nâng cao chất lượng sống ngày càng tốt hơn thì cần phát triển thương hiệu nghề nghiệp uy tín hơn.
- Nếu chúng ta muốn phát triển thương hiệu nghề nghiệp uy tín hơn thì cần tìm hiểu những cách làm thông minh đúng đắn hơn.
- Nếu chúng ta muốn tìm hiểu những cách làm thông minh đúng đắn hơn thì cần chọn lọc những thông tin kiến thức hữu ích để học, để rút kết giá trị.
- Nếu chúng ta muốn chọn lọc những thông tin kiến thức hữu ích để học, để rút kết giá trị thì cần có thời gian và các nguồn lực.
- Nếu chúng ta muốn có thời gian và các nguồn lực thì cần tâm trí sáng suốt và thể chất khỏe mạnh để biết cách sử dụng thời gian và các nguồn lực có hiệu quả.
- Nếu chúng ta muốn biết cách sử dụng thời gian và các nguồn lực có hiệu quả thì cần thường xuyên quan sát, trải nghiệm, cải tiến nâng cao.
Như vậy, lựa chọn phong cách sống là cách thể hiện những điều mình muốn tương xứng với điều mình cần.

Lựa chọn phong cách sống

Lựa chọn phong cách sống - sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1117

Mã số :133

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--