Câu chuyện thằng Bờm thời công nghệ (2)...>>

Thằng Bờm lên phố dạo chơi

Nghé qua hàng nước ngồi xơi chén chè!

Chè ăn vừa béo vừa ngon

Bờm liền lấy chiếc smart-phone ghi hình!

Bác ơi, bác bán chè ngon

Để cháu giúp bác truyền thông mở lời!

Cháu truyền bằng chiếc smart-phone

Ai ai cũng biết smart-phone chuyển lời!

Câu chuyện thằng Bờm thời công nghệ

 

Câu chuyện thằng Bờm thời công nghệ (1) - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1645

Mã số :136

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--