Câu chuyện thông minh tài chính trong kinh doanh (2)...>>

Kinh doanh 1 vốn bốn lời;
Nghe thì thích đấy, bốn lời dễ không ?
Bốn lời cũng lắm gian nan;
Lo tìm phương hướng để ban phép màu !
Phép màu như chiếc cần câu;
Tính sao cho đúng hướng câu cá vào !
Bài toán tìm đúng hướng câu;
Là bài toán đố vừa sâu vừa dài !
Thông minh tài chính mở đường;
Giải bài toán đố đo lường được ngay !

>> Phần mềm Quản Lý Bán Hàng Thông Minh Tài Chính 4.0  

Phần mềm quản lý bán hàng thông minh tài chính 4.0

Câu chuyện thông minh tài chính trong kinh doanh - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1870

Mã số :139

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--