Du lịch trí tuệ an nhiên (2)...>>

Đường đời lúc thẳng lúc quanh;
Mục tiêu đi thẳng, khúc quanh nối vòng !
Nối vòng trí tuệ an nhiên;
Điều hay đây đó nối liền nghĩa nhân !
Nghĩa nhân giàu đẹp xum vầy;
An nhiên cuộc sống đông đầy niềm vui !
Niềm vui lúc thẳng lúc quanh;
Thẳng quanh đôi mắt tinh anh hướng nhìn !
Du lịch trí tuệ an nhiên;
Nối vòng đây đó kết liền thông tin !

Du lịch trí tuệ an nhiên

 

Du lịch trí tuệ an nhiên - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1545

Mã số :141

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--