Môi trường sống-nỗi lo không của riêng ai (2)...>>

Môi trường sống đến từ đâu ?
Môi trường sống đến từ văn hóa ứng xử của mỗi người sống trong xã hội đó !
Văn hóa ứng xử đến từ mục tiêu giá trị sống của mỗi người !
Mục tiêu giá trị sống của mỗi người đến từ nhu cầu phát triển kinh tế !
Nhu cầu phát triển kinh tế đến từ những mong muốn có cuộc sống đầy đủ tiện nghi và đẳng cấp hơn !
Như vậy, môi trường sống đến từ nhiều yếu tố khách quan bên ngoài tác động vào, chính vì thế mà không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát hết tất cả các yếu tố đó, đặc biệt là các yếu tố xuất phát từ nhu cầu, mong muốn của người khác.
Và vì vậy, mỗi người chúng ta nên tạo cho mình những giá trị sống chừng mực để chọn lọc và thích ứng an toàn với môi trường sống.
Môi trường sống-nỗi lo không của riêng ai !

Môi trường sống-nỗi lo không của riêng ai

Môi trường sống - nỗi lo không của riêng ai - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1354

Mã số :144

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--