Môi trường sống thành đạt của tôi (2)...>>

Môi trường sống thành đạt của tôi bắt đầu từ việc tạo lập ngôi nhà sự nghiệp tiếp bước thành công gồm 1 nền tảng, 2 trụ cột chính, 3 nhu cầu và 3 thành quả trí tuệ.
1 nền tảng dùng để vun trồng 12 giá trị sống thiện lành : Hòa bình, tôn trọng, yêu thương, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, hạnh phúc, trách nhiệm, giản dị, tự do, đoàn kết.
2 trụ cột chính là chọn lọc thông tin kiến thức và lựa chọn phương tiện hổ trợ dùng để sử dụng các phương tiện nguồn lực hiệu quả hợp lý.
3 nhu cầu chính đáng để đảm bảo sự duy trì và phát triển cuộc sống của tôi là :
1) Đảm bảo an toàn nhu cầu cơ bản về thân – tâm – trí : Ăn uống, hít thở không khí, nhà ở, thể dục thể thao, vui chơi giải trí
2) Giao tiếp ứng xử an toàn hài hòa, tôn trọng sự hợp tình, hợp lý
3) Phát triển sự nghiệp thành đạt
Hoàn thiện các giá trị : Sự đúng đắn -
Sự thiện lành - Sự tốt đẹp

3 thành quả trí tuệ xứng đáng cho môi trường sống thành đạt là : Sức Khỏe trẻ trung – Tài chính cân đối – Sự nghiệp trí tuệ vững bền.


Môi trường sống thành đạt của tôi - sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1392

Mã số :146

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--