Tay không tay có tay nào nhiều hơn ?

Tay không là không buồn phiền;
Tay có là có đồng tiền an vui !
Tay không để thấy trong ngoài;
Tay có để biết việc ngoài việc trong !
Tay không để chọn đôi điều;
Tay có để trãi đôi điều vào đâu !
Tay không để ngắm hướng nhìn;
Tay có để soi hướng nhìn nào hay !
Tay không tay có đều cần;
Mỗi tay ít nhiều đều cân mới bền !

Tay không tay có tay nào nhiều hơn - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1381

Mã số :147

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--