Mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng (3)...>>

Giảm bớt thải rác khói bụi;

Thân ta thêm khỏe, thêm vui trong lành!

Giảm bớt đồ nhựa bao bì ;

Môi trường nhẹ gánh mỗi khi đêm về !

Giảm bớt hóa chất độc hại;

Đồ dùng, thực phẩm một hai an toàn !

Giảm bớt tùy tiện lung tung;

Cho ta phong cách người dùng thông minh ! 

Mỗi 1 quà tặng thiên nhiên ;

Là mỗi việc làm thân thiện môi trường !

 

Mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng

 

Mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng  - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1143

Mã số :149

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--