Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp (2)...>>

Nguyên lý là cơ sở nền tảng cho mọi hoạt động bao gồm tác nhân và kết quả.
Tác nhân là sự tác động bằng nguồn lực vào 1 đối tượng nào đó nhằm tạo ra sự ảnh hưởng đến kết quả nhất định đó.
Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp có 4 tác nhân để chuyển các nguồn lực thành các kết quả mong muốn :
1) Chuyển thị trường thành khách hàng
2) Chuyển khách hàng thành đối tượng của sản phẩm, dịch vụ
3) Chuyển sản phẩm, dịch vụ thành giá trị
4) Chuyển giá trị thành mục tiêu phát triển bền vững

Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp

Nguyên lý chuyển thành trong khởi nghiệp - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1421

Mã số :150

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--