Tôn tạo phẩm chất, trao tặng sự nghiệp (2)...>>

Phẩm chất như sự nghiệp tốt;
Giá trị hữu ích việc tốt mới làm !
Phẩm chất như nhân niềm tin;
Niềm tin càng tốt thì xin đón chào !
Phẩm chất mà tốt đàng hoàng;
Người người quý mến an khang phước lành !
Phẩm chất mà không đàng hoàng;
Người người xa lánh, đề phòng trước sau !
Tôn tạo phẩm chất ai ơi;
Để người quý mến nơi nơi an lành !

Tôn tạo phẩm chất, trao tặng sự nghiệp  - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1356

Mã số :151

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--