Chương trình tiêu dùng thân thiện với môi trường (3)...>>

Thực hiện chương trình tiêu dùng thân thiện với môi trường có dễ không ?
Chương trình tiêu dùng thân thiện với môi trường được thực hiện hàng ngày, từng chút 1, từng ý 1 nên sẽ rất dễ dàng như việc làm tính cộng, trừ, nhân, chia đơn giàn mà ai cũng có thể làm được.
Tính cộng là cộng thêm lợi ích môi trường trong lành, sạch đẹp khi tiêu dùng.
Tính trừ là trừ bớt những lãng phí thừa thải khi chi tiêu dùng.
Tính nhân là nhân đôi giá trị an toàn khi tiêu dùng
Tính chia là chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, bỏ rác vào đúng nơi quy định khi tiêu dùng.
Chương trình tiêu dùng thân thiện với môi trường, chương trình phát triển chất lượng sống !

Chương trình tiêu dùng thân thiện với môi trường - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1214

Mã số :153

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--