Nghĩ thông làm thạo...>>

Nghĩ thông là nhìn thấy mỗi sự việc trong cuộc sống đều có 2 mặt là: Phải - Trái, Tốt - Xấu theo đúng bản chất quy luật tự nhiên của các sự vật hiện tượng.
Làm thạo là biết vun bồi mặt tốt, ngăn ngừa mặt xấu.
Nghĩ thông là nhìn thấy những gì mình có được ngày hôm nay là do những mình đã làm hoặc ai đó đã làm trong ngày hôm qua.
Làm thạo là biết làm những cái tạo ra giá trị lợi ích tốt, hài hòa đạo lý nhân tâm trong cuộc sống.
Nghĩ thông là nhìn thấy những giá trị nào phù hợp với mong muốn chính đáng của mình.
Làm thạo biết chuyển đổi những nguyên liệu thô sơ ban đầu thành những sản phẩm có giá trị lợi ích thuận tiện hơn trong cuộc sống.

Nghĩ thông làm thạo. đạo đời an vui !

Nghĩ thông làm thạo

Nghĩ thông làm thạo - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1236

Mã số :154

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--