Đồng điệu ha ! (3) >>

Đồng điệu với chính mình...Đồng điệu ha !
Đồng điệu với gia đình mình...Đồng điệu ha !
Đồng điệu với cộng đồng xã hội xung quanh mình...Đồng điệu ha !
Đồng điệu với môi trường sống trong lành...Đồng điệu ha !
Đồng điệu với bạn bè mình...Đồng điệu ha !
Đồng điệu với tương lai của mình...Đồng điệu ha !
Đồng điệu với giá trị sống của mình...Đồng điệu ha !
Đồng điệu với những giây phút hiện tại của mình...Đồng điệu ha !
Và từng lựa chọn đúng cho bạn thêm niềm vui sống mỗi ngày...Đồng điệu ha !

Đồng điệu ha !

Đồng điệu ha - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1004

Mã số :156

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--