Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp (2)...>>

Những gì bạn nghĩ, bạn nói, bạn làm đều xuất phát từ tài sản trí tuệ của bạn
Tài sản trí tuệ giúp bạn nghĩ thông suốt, hiểu thấu đáo từng vấn đề.
Tài sản trí tuệ giúp bạn nói năng cẩn thận, đúng nghĩa trong từng thời điểm, tránh phát sinh những phiền phức , hiểu lầm  do những lời nói vô ý gây nên.
Tài sản trí tuệ giúp bạn làm mọi điều theo quy chuẩn hiểu biết an toàn hơn, hiệu quả hơn.

Vì vậy bạn nên rèn luyện cách ứng dụng tài sản trí tuệ của mình sao cho hiệu quả an toàn nhất !

Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp cho cuộc sống đẹp giàu !

Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp

Sổ tay ứng dụng tài sản trí tuệ phát triển nghề nghiệp - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 956

Mã số :157

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--