Câu hỏi đời sống (2)...>>

Câu hỏi đời sống thiệt hay
Hay vì câu hỏi tỏ bày trước sau
Câu hỏi đời sống thiệt cần
Cần vì câu hỏi đôi lần nhắc ta
Nhắc ta nghĩ trước, làm sau
Cho hòa lợi ích cùng nhau sống bền
Câu hỏi đời sống thiệt gần
Gần vì câu hỏi có phần ta mong
Ta mong sống khỏe, sống vui
Cho tròn ý nghĩa niềm vui đời thường !

Câu hỏi đời sống, đôi lời sáng tỏ !

Câu hỏi đời sống, đôi lời sáng tỏ

 

Câu hỏi đời sống  - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 631

Mã số :163

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--