Phần mềm kế toán bán hàng...>>

Phần mềm kế toán bán hàng hoạt động trên cơ sở tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực, gia tăng giá trị công việc.

Giải pháp đặc trưng cho phần mềm kế toán bán hàng là gói phần mềm kế toán FNB STANDARD chuẩn không giới hạn số lượng chứng từ nhập
Tính năng hiệu quả bao gồm : Kế toán tổng hợp / Quỹ / Thủ quỹ / Ngân hàng / Mua hàng / Bán hàng / Công nợ / Hóa đơn / Thuế / Kho / Thủ kho
Báo cáo tài chính : Cân đối phát sinh / Cân đối kế toán / Kết quả hoạt động kinh doanh / Lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo thuế Bảng kê thuế mua vào / Bán ra / Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại
Báo cáo chi phí Bảng kê chi phí phát sinh / Chi phí bán hàng / Chi phí quản lý / Chi phí sản xuất
Ngôn ngữ Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Hoa
Cơ sở dữ liệu 1 đơn vị cơ sở (sổ kế toán)
Số lượng chứng từ không giới hạn
Số người sử dụng là 3

Giá trọn gói bản quyền sử dụng phần mềm và quà tặng thẻ thành viên tài chính phúc lợi là: 5.000.000 đ

Liên hệ tư vấn miễn phí TẠI ĐÂY >>

Phần mềm kế toán bán hàng 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 671

Mã số :164

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--