Phần mềm kế toán kinh doanh...>>

Phần mềm kế toán kinh doanh hoạt động trên cơ sở tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực, gia tăng giá trị công việc., hiệu quả môi trường làm việc.

Giải pháp đặc trưng cho phần mềm kế toán kinh doanh là gói phần mềm kế toán kinh doanh  FNB ENTERPRISE dành cho doanh nghiệp vừa và lớn, có thể truy cập online làm việc mọi lúc mọi nơi...

Tính năng ứng dụng : Kế toán tổng hợp / Quỹ / Thủ quỹ / Ngân hàng / Mua hàng / Bán hàng / Công nợ / Hóa đơn / Thuế / Kho / Thủ kho
Quản lý tài sản / CCDC Quản lý tài sản / Tính khấu hao TSCĐ / Quản lý CCDC / Phân bổ CCDC / Báo cáo TSCĐ / Bảng tính phân bổ CCDC
Quản lý Giá thành : Khai báo định mức, phương pháp phân bổ (trực tiếp, định mức, tỷ lệ,...) / Tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất / Tính giá thành sản phẩm / Báo cáo chi phí / Báo cáo giá thành
Kết nối hóa đơn điện tử : Kết nối và đẩy dữ liệu hóa đơn trong phân hệ Hóa đơn bán hàng từ phần mềm tới server nhà cung cấp hóa đơn điện tử
Báo cáo tài chính : Cân đối phát sinh / Cân đối kế toán / Kết quả hoạt động kinh doanh / Lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo thuế : Bảng kê thuế mua vào / Bán ra / Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại
Báo cáo chi phí Bảng kê chi phí phát sinh / Chi phí bán hàng / Chi phí quản lý / Chi phí sản xuất
Ngôn ngữ Tiếng Việt / Tiếng Anh / Tiếng Hoa
Cloud database Làm việc từ xa, đa chi nhánh
Cơ sở dữ liệu 2 đơn vị cơ sở (sổ nội bộ và sổ thuế)
Số lượng chứng từ không giới hạn
Không giới hạn người dùng

Giá bản quyền trọn gói sử dụng phần mềm và quà tặng thẻ thành viên tài chính phúc lợi :30.000.000 đ

Liên hệ tư vấn miễn phí TẠI ĐÂY >>


Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 684

Mã số :165

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--