Văn hóa ước mơ văn hóa công việc (2)...>>

Văn hóa ước mơ xuất phát từ những điều ta cảm nhận về cái hay, cái đẹp trong cuộc sống thường ngày.
Văn hóa công việc xuất phát từ việc ta muốn thực hiện những điều ta cảm nhận được để có được những lợi ích tốt đẹp cho cuộc sống.

Văn hóa ước mơ là môi trường để nhận biết giá trị tốt đẹp của những điều ta mong muốn.

Văn hóa công việc là môi trường tương tác trải nghiệm để ta thực hiện những điều ta mong muốn làm nhằm mục đích cải tiến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Văn hóa ước mơ giúp ta phát triển tư duy hiểu biết đúng thêm từng ngày.
Văn hóa công việc giúp ta cải tiến cuộc sống của ta theo hướng hạnh phúc hơn, vui khỏe lành mạnh hơn.

Văn hóa ước mơ văn hóa công việc

 

Văn hóa ước mơ văn hóa công việc  - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 617

Mã số :166

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--