Văn hóa ước mơ văn hóa công việc (2)...>>

Văn hóa ước mơ xuất phát từ những điều ta cảm nhận về cái hay, cái đẹp trong cuộc sống thường ngày.
Văn hóa công việc xuất phát từ việc ta muốn thực hiện những điều ta cảm nhận được để có được những lợi ích tốt đẹp cho cuộc sống.
Văn hóa ước mơ là môi trường để ta tỏ bày những điều ta mong muốn
Văn hóa công việc là môi trường để ta tương tác trải nghiệm, rút kết và chắc lọc những điều ta mong muốn làm cho cuộc sống có giá trị tốt đẹp hơn.
Văn hóa ước mơ giúp ta phát triển và nâng tầm hiểu biết của ta thêm từng ngày
Văn hóa công việc giúp ta cải tiến cuộc sống của ta theo hướng an toàn hạnh phúc hơn, vui khỏe lành mạnh hơn.


Văn hóa ước mơ văn hóa công việc  - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 168

Mã số :166

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--