Cuộc sống tích hợp trong từng thời điểm (2)...>>

Cuộc sống là những vòng xoay tích hợp từ trạng thái này sang trạng thái khác trong từng thời điểm nhất định như :
Tích hợp từ trạng thái đủ đầy năng lượng sang trạng thái tiêu dùng năng lượng
Tích hợp từ trạng thái suy nghĩ sang trạng thái mong muốn
Tích hợp từ trạng thái mong muốn sang trạng thái hiện thực
Tích hợp từ trạng thái hiện thực sang trạng thái kết quả
Tích hợp từ trạng thái kết quả sang trạng thái hạnh phúc bình an

Cuộc sống tích hợp trong từng thời điểm

Cuộc sống tích hợp trong từng thời điểm - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 537

Mã số :168

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--