2 thế hệ 1 tầm nhìn (1)...>>

Mỗi thế hệ đều có những trải nghiệm sống trong từng bối cảnh xã hội khác nhau. Và mỗi bối cảnh xã hội đều có những xu hướng thăng trầm có ảnh hưởng đến tâm tư đời sống của của mỗi người trong từng giai đoạn khác nhau.
Vì vậy, giữa 2 thế hệ ông bà, cha mẹ và con cháu luôn có sự khác biệt nhất định về tâm tư đời sống. Và sự khác biệt này chuyển biến theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực , bền vững hay không bền vững là tùy theo việc lựa chọn các giá trị nhân sinh sống hay còn gọi là tầm nhìn phù hợp để làm điểm tựa xuyên suốt qua các thế hệ.
Tầm nhìn được hiểu như là điểm đến, là mục đích hướng đến điều gì đó.., và dù tầm nhìn được hiểu ở 1 góc độ nào thì bên cạnh tầm nhìn vẫn cần có bóng dáng của những giá trị sống tốt lành căn bản nhất để có thể phù hợp xuyên suốt qua các thế hệ.
Như vậy, khi 2 thế hệ có thể hướng về 1 tầm nhìn có giá trị sống tốt lành thì sẽ tạo ra sự kết nối phát triển vững vàng hơn qua các thế hệ.

2 thế hệ 1 tầm nhìn

2 thế hệ 1 tầm nhìn - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 513

Mã số :169

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--