Các vấn đề phiền phức trong cuộc sống đến từ đâu ?

Các vấn đề phiền phức thường đến từ nhu cầu sinh tồn và chuyển hóa theo quy luật tự nhiên của cuộc sống.
Các vấn đề phiền phức thường đến từ khoảng cách giữa điều ta muốn có và điều ta có được.
Các vấn đề phiền phức thường đến từ các ràng buộc phát triển cuộc sống theo nhiều hướng khác nhau.
Các vấn đề phiền phức thường đến từ sự ảnh hưởng của nhiều loại thông tin kiến thức mà ta được tiếp cận hàng ngày.
Các vấn đề phiền phức thường đến từ việc thích hưởng thụ các giá trị vật chất 1 cách quá mức.
Các vấn đề phiền phức thường đến từ tâm lý thích những việc dễ dàng, ngại những việc khó nhọc trong cuộc sống.
Các vấn đề phiền phức thường đến từ sự khác nhau giữa góc nhìn cuộc sống về cách nghĩ, cách làm của mỗi người...

Các vấn đề phiền phức trong cuộc sống đến từ đâu

Các vấn đề phiền phức trong cuộc sống đến từ đâu - sudungtien.com 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 363

Mã số :175

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--