Hành trình bài toán đúng sai về cuộc đời (3)...>>

Bài toán đúng sai về cuộc đời bắt đầu khi ta cảm nhận được tính 2 mặt tương đối của cuộc sống.
Bài toán đúng sai về cuộc đời bắt đầu khi ta nhận biết là mọi thứ ta có điều có giá trị và ý nghĩa riêng của nó.
Bài toán đúng sai về cuộc đời bắt đầu khi ta thường xuyên ngẫm nghĩ về những điều đã qua và những điều sắp tới sao cho an yên nhất
Bài toán đúng sai về cuộc đời bắt đầu khi ta biết vì sao ta lựa chọn điều này mà không chọn điều kia, và ta sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó ra sao.
Bài toán đúng sai về cuộc đời bắt đầu khi ta biết hướng về những giá trị chân lý chuẩn mực trường tồn theo thời gian.

Hành trình bài toán đúng sai về cuộc đời

Hành trình bài toán đúng sai về cuộc đời - sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 336

Mã số :176

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--