Chuyên đề dự phòng ổn định tài chính mới...>>

Dự phòng ổn định tài chính mới là khả năng trích lập nguồn vốn dự phòng hợp lý giữa tiết kiệm và đầu tư để phát triển cuộc sống ổn định trong từng giai đoạn chuyển biến khác nhau.

Vì cuộc sống quanh ta luôn chuyển động và biến chuyển đa dạng từ trạng thái này sang trạng thái mới khác, nên ta chỉ có thể có thể cố gắng học cách kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của chính bản thân mình trong từng biến chuyển hoạt động sống thường ngày.

Và sẽ luôn có những yếu tố chuyển biến mới trong cuộc sống mà ta không thể nào kiểm soát hết được, vì vậy mà ta cần lưu tâm đến chuyên đề dự phòng ổn định tài chính mới để có rèn luyện những kỹ năng phát triển  và thích ứng ổn định trong từng chuyển biến của cuộc sống.

Chuyên đề dự phòng ổn định tài chính mới

Chuyên đề dự phòng ổn định tài chính mới - sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 275

Mã số :177

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--