Kỹ năng lập kế hoạch cân đối nguồn vốn và công việc...>>

Kỹ năng lập kế hoạch cân đối nguồn vốn và công việc là kỹ năng thiết lập tính cân đối quân bình giữa các dữ liệu đầu vào, đầu ra của việc sử dụng nguồn vốn ban đầu để hình thành nên nguồn vốn mới từ kết quả công việc.
Vì bản chất chung của con người chúng ta là luôn muốn có được sự tăng trưởng của cải vật chất 1 cách dễ dàng, càng nhiều càng tốt, nên nếu thiếu tính kiểm soát cân đối giữa các giá trị lợi ích thì chúng ta rất dễ bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến sự an toàn tương lai.
Vì vậy, nếu có kỹ năng lập kế hoạch cân đối nguồn vốn và công việc thì sẽ giúp chúng ta :
1) Hiểu được các điều kiện thực tế của nguồn vốn và công việc 1 cách hoàn chỉnh hơn
2) Dễ định hướng và điều chỉnh kết quả công việc theo hướng phát triển an toàn hơn
3) Dễ nắm bắt được những thay đổi có ảnh hưởng đến nguồn vốn và công việc.

Kỹ năng lập kế hoạch cân đối nguồn vốn và công việc

Kỹ năng lập kế hoạch cân đối nguồn vốn và công việc - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 273

Mã số :178

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--