Khi nguồn vốn quay về (1)...>>

Nguồn vốn là các nguồn lực cơ sở vật chất và con người thường được sử dụng cho các hoạt động duy trì và phát triển cuộc sống.
Nguồn vốn cơ sở vật chất bao gồm : các phương tiện nhà cửa, đất đai, máy móc, tiền bạc...
Nguồn vốn con người bao gồm : sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, trí tuệ...
Các nguồn vốn vật chất thường được con người sử dụng trong các hoạt động sống để tạo ra các giá trị tích lũy, kế thừa từ thời điểm này sang thời điểm khác tùy thuộc vào mục đích, kiến thức, kỹ năng, và trí tuệ sử dụng nguồn vốn của mỗi người.
Và từ đó hình thành nên các nguồn vốn mới, tiếp tục quay về phục vụ cho việc phát triển cuộc sống của nhân loại trong những điều kiện mới.
Những điều kiện mới thường phát sinh trong quá trình sử dụng các nguồn vốn... nên cũng thường có những điều kiện an toàn, và cũng có những điều kiện không an toàn cho việc phát triển mới.
Vì vậy, khi nguồn vốn quay về là khi ta có cơ hội nhìn nhận và chuyển đổi các giá trị phát triển cuộc sống sao cho an toàn hạnh phúc hơn.

Khi nguồn vốn quay về

Khi nguồn vốn quay về- sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 322

Mã số :179

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--