Có điều gì đó bên ta (1)...>>

Có điều gì đó bên ta để giúp ta cảm nhận những niềm vui và nỗi buồn đều có ý nghĩa riêng của nó
Có điều gì đó bên ta để ta biết những gì ta đang có là từ những giá trị tích lũy của rất nhiều thứ đã qua
Có điều gì đó bên ta để ta nhận biết cuộc sống có những giá trị hay hay và cũng có những giá trị chưa được hay hay
Có điều gì đó bên ta để ta biết chọn lọc những giá trị sống hay hay cho hiện tại và tương lai
Có điều gì đó bên ta để ta biết là còn rất rất nhiều điều ta chưa biết hết
Có điều gì đó bên ta để ta biết học hỏi thêm những điều hay hay tốt đẹp hơn cho cuộc sống !

Có điều gì đó bên ta

Có điều gì đó bên ta - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 238

Mã số :180

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--