Cẩm nang phong cách sống mới (2)...>>

Cẩm nang phong cách sống mới được xây dựng dựa trên 2 giá trị sống tốt đẹp và lành mạnh của giá trị vật chất và giá trị tinh thần.
Giá trị vật chất cho chúng ta nguồn năng lượng cần thiết để duy trì sự sống
Giá trị tinh thần cho chúng ta sự sáng suốt và hiểu biết để sử dụng những giá trị vật chất ban đầu tạo ra thêm những giá trị vật chất mới.
Còn 2 giá trị sống tốt đẹp và lành mạnh là biểu hiện về phong cách sống của mỗi người chúng ta. Có thể mỗi người sẽ có những lựa chọn về phong cách sống mới khác nhau trong từng thời điểm, nhưng về cơ bản thì vẫn thể hiện được 2 giá trị sống tốt đẹp và lành mạnh thì cuộc sống mới an vui.
Cẩm nang phong cách sống mới, nâng tầm giá trị sống tốt đẹp và lành mạnh !

Cẩm nang phong cách sống mới

Cẩm nang phong cách sống mới - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 139

Mã số :184

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--