Khi bạn là chuyên gia trong cuộc sống của bạn (3)...>>

Thường xuyên biết mình làm gì
Thì bạn sẽ thấy hướng đi việc làm
Công việc là cách bạn sống
Là nơi bạn tạo thành công cho đời
Đời hay biến đổi theo thời
Nên bạn cũng phải hiểu đời mới an
Hiểu đời bạn mới thấy hay
Hay vì bạn biết tầm tay có gì
Hàng ngày biết mình đang sống
Là chuyên gia trong cuộc sống của bạn !

Khi bạn là chuyên gia trong cuộc sống của bạn

 

Khi bạn là chuyên gia trong cuộc sống của bạn - sudungtien.com 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 123

Mã số :185

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--