Hướng nhìn nguyên tắc và linh hoạt trong thông minh tài chính...>> (1)

Hướng nhìn là cách chúng ta quan sát và tư duy để có thể nhận định về 1 vấn đề nào đó nhằm làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định hành động sau đó.
Có 3 hướng nhìn cơ bản trong tài chính : hướng nhìn tăng, hướng nhìn giảm và hướng nhìn không tăng cũng không giảm, hay còn gọi là hướng nhìn bình ổn, cân bằng.
Hướng nhìn tăng và hướng nhìn giảm là 2 hướng nhìn có thể thay đổi tùy theo các tác động của các điều kiện thực tế . Vì vậy 2 hướng nhìn này thuộc về hướng nhìn linh hoạt.
Còn hướng nhìn không tăng cũng không giảm thường thì ở trạng thái bình ổn, cân bằng để đảm bảo những điều kiện tối thiểu cho các yếu tố có thể tồn tại được . Vì vậy hướng nhìn này thuộc về hướng nhìn nguyên tắc.
Như vậy nguyên tắc là những cái ổn định, chắc chắn, ít được thay đổi. Còn linh hoạt là những cái tùy biến dễ được thay đổi cho thích hợp với từng nơi, từng lúc, từng điều kiện khác nhau.
Những người có trí thông minh tài chính tốt thì họ thường rèn luyện cho mình cả 2 hướng nhìn: nguyên tắc và linh hoạt bổ trợ cho nhau để giúp họ đưa ra các quyết định liên quan đến cuộc sống của họ theo hướng tốt nhất.
Tức là trước tiên, họ luôn xác định hướng nhìn nguyên tắc dựa trên sự chọn lọc cái gì là cái giá trị cốt lõi nhất giúp họ tồn tại ổn định và phát triển được lâu bền.
Rồi sau đó họ mới xác định hướng nhìn linh hoạt dựa trên các nguyên tắc đã được xác lập để lựa chọn các biến số tùy biến thích hợp theo từng điều kiện khác nhau : cái gì nên tăng ? tại sao tăng ? tăng bao nhiêu là vừa ? và cái gì nên giảm ? tại sao lại giảm ? giảm bao nhiêu ?
Một trong những sai lầm nghiêm trọng trong tài chính mà mọi người thường hay mắc phải đó là chỉ nhìn theo 1 hướng duy nhất : hoặc là nguyên tắc hoặc là linh hoạt , nên dễ dẫn đến 2 tình trạng hoặc là cứ dậm chân ổn định tại chỗ , không chịu thay đổi linh hoạt để bắt kịp với xu hướng phát triển hiện tại và cuối cùng là đổ vỡ. Tình trạng thứ 2 là cứ linh hoạt thay đổi liên tù tì mà không dựa trên nguyên tắc giá trị cốt lõi nào cả và cuối cùng cũng dẫn đến đổ vỡ.
Thông minh tài chính là phải rèn luyện cả 2 hướng nhìn nguyên tắc và linh hoạt để hổ trợ cho nhau trong mọi hoạt động. Nguyên tắc dựa trên sự linh hoạt, linh hoạt dựa trên sự nguyên tắc


sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 2717

Mã số :91

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--