Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm (1)

Thông minh tài chính là khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến dòng tiền sao cho hiệu quả và an toàn với 3 trung tâm trách nhiệm.
Trung tâm trách nhiệm là tác nhân chính dùng để đánh giá và kiểm soát các hoạt động liên quan đến sự luân chuyển của dòng tiền. Trung tâm trách nhiệm được xây dựng trên cơ sở xác định trách nhiệm của từng bộ phận có liên quan tới dòng tiền. Có 3 trung tâm trách nhiệm chính :
1) Trung tâm tiêu dùng
2) Trung tâm thu nhập
3) Trung tâm giá trị bền vững
Mỗi trung tâm tuy thực hiện trách nhiệm riêng cho từng hoạt động cụ thể nhưng vẫn có mối liên kết khắng khít với nhau làm tác động đến việc hình thành kết quả của từng trung tâm.
Mỗi người chúng ta ai cũng có thể thử tài thông minh tài chính của mình qua việc xác định và phân chia trách nhiệm thích hợp cho từng trung tâm để trải nghiệm và ghi nhận sự hài lòng hay chưa hài lòng về kết quả lưu chuyển dòng tiền của mình thông qua các trung tâm như thế nào.


sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1404

Mã số :93

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--