Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm (2)

1) Trung tâm tiêu dùng : là trung tâm có trách nhiệm phân chia dòng tiền đi đến đúng nơi, đúng lúc cho các hoạt động chi tiêu dùng cần thiết nhằm đem lại sự ổn định và thịnh vượng trong cuộc sống.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phân chia dòng tiền đi đến những nơi cần đến, vào những lúc thích hợp nhất thì chúng ta nhờ vào tài thông minh tài chính của mình để hiểu ý nghĩa và mục tiêu phía sau những hành vi , thái độ của con người có tác động gì đến những con số của sự luân chuyển dòng tiền nhằm đưa ra các quyết định chi tiêu hiệu quả.
Nhưng tài thông minh tài chính không phải lúc nào cũng giúp chúng ta đưa ra những quyết định hoàn hảo trong mọi tình huống, mà đôi lúc chúng ta vẫn có những quyết định nhầm lẫn và kém hiệu quả. Quan trọng là nhờ tài thông minh tài chính và các trung tâm trách nhiệm sẽ giúp chúng ta nhận ra kịp thời những quyết định nhầm lẫn và kém hiệu quả đó để điều chỉnh theo hướng tốt hơn.
Vì bản chất của sự luân chuyển dòng tiền trong xã hội là mang tính hành vi, động cơ của con người nên dòng tiền luôn bị ảnh hưởng và chịu tác động của rất nhiều yếu tố, và vì vậy mà không phải lúc nào chúng ta cũng thể kiểm soát được dòng tiền dễ dàng như chúng ta mong muốn.
Do đó trách nhiệm của trung tâm tiêu dùng là thường xuyên nhìn nhận, đánh giá xem hoạt động chi tiêu dùng nào có hiệu quả, hoạt động nào chưa có hiệu quả để điều chỉnh kịp thời.
Thường thì hành vi của con người bị ảnh hưởng bởi tâm lý và cảm xúc, mà tâm lý và cảm xúc lại bị chi phối bởi lợi ích. Nên để thay đổi hay thu hút hành vi của 1 nhóm đối tượng nào đó thì người ta hay dùng nghệ thuật truyền thông và tuyên truyền về lợi ích thật nhiều và thật hấp dẫn. Lúc này thì trung tâm tiêu dùng sẽ có trách nhiệm chọn lọc những thông tin lợi ích nào là cần thiết và thích hợp cho việc chi tiêu dùng hiệu quả.


sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1394

Mã số :94

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--