Thử tài thông minh tài chính với 3 trung tâm trách nhiệm (3)

2) Trung tâm thu nhập : là trung tâm có trách nhiệm cân đong đo đếm hiệu quả hoạt động của trung tâm tiêu dùng để biết được số tiền mà chúng ta chi cho tiêu dùng có đem lại cho chúng ta những giá trị lợi ích về thu nhập tương xứng không.
Thu nhập ở đây là số tiền và giá trị mà chúng ta nhận được trong hiện tại hoặc sẽ nhận được trong tương lai theo kỳ vọng.
Cũng như trung tâm tiêu dùng, thì trung tâm thu nhập cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố hành vi tâm lý cảm xúc của con người. Tức là khi thu nhập được nhiều tiền thì chúng ta thường cảm thấy vui mừng, phấn khích với cảm xúc tăng lên, và ngược lại khi thu nhập được ít tiền thì cảm thấy buồn chán, thất vọng với cảm xúc giảm theo đó.
Nếu yếu tố tâm lý cảm xúc tăng theo thu nhập của dòng tiền được trung tâm thu nhập kiểm soát theo hướng bổ sung thêm phần lý trí hợp lý thì sẽ là động cơ lành mạnh để chúng ta phấn đấu vượt qua những khó khăn trở ngại trong công việc nhằm đạt được những thành quả tốt hơn với thu nhập cao hơn .
Phần lý trí hợp lý ở đây là dựa trên cơ sở công việc mang lại giá trị lợi ích tốt cho bản thân mình, gia đình mình và cộng đồng xã hội. Tức là chúng ta phải nhận diện ra đâu là những thu nhập đến từ việc tạo ra giá trị lợi ích tốt đẹp, chính đáng để làm, và đâu là những thu nhập đến từ việc gây nguy hại cho người khác và môi trường sống để không làm.
Ngoài ra, trung tâm thu nhập còn có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật những thông tin kiến thức về nghề nghiệp chuyên môn hay những phương tiện công nghệ cần thiết để hổ trợ thực hiện công việc được tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm làm tăng thêm thu nhập.
Trung tâm thu nhập có vai trò như con mắt quan sát tinh tường, tỉ mỉ các hoạt động chi tiêu dùng để đo lường mức độ hài lòng của chúng ta đối với việc chi tiêu dùng có hiệu quả ra sao
Công thức để đo lường hiệu quả chi tiêu là :
Hiệu quả chi tiêu = tổng thu nhập : tổng chi tiêu
Ví dụ : Hiệu quả chi tiêu trong tháng 1 = 10.000.000 đ : 5.000.000 đ = 2.000.000 đ
Trong đó 10.000.000 đ là tổng thu nhập nhận được trong tháng, còn 5.000.000 đ là tổng chi tiêu trong tháng.
Và con số hiệu quả chi tiêu của tháng 1 là 2.000.000 đ cho ta biết rằng tỷ suất hiệu quả chi tiêu của chúng ta là 2% , tức là cứ mỗi 1 phần tiền chi cho tiêu dùng thì sẽ làm tăng thêm 2 phần thu nhập, nói theo ngôn ngữ đời thường là 1 đồng vốn bỏ ra sẽ thu lại được 2 đồng lời là vậy.
Tiêu chí để đo lường mức độ hài lòng hay chưa hài lòng của chúng ta đối với việc chi tiêu dùng có hiệu quả ra sao là :
 Nếu hiệu quả chi tiêu lớn hơn 0 thì chúng ta tạm hài lòng vì chi tiêu có góp phần làm tăng thêm thu nhập .
 Nếu hiệu quả chi tiêu nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta chưa hài lòng và cần xem xét lại các hoạt động chi tiêu dùng để điều chỉnh theo hướng tốt hơn, tránh các hoạt động chi tiêu lãng phí, không mang lại giá trị tăng thu nhập.
 Nếu tổng thu nhập của chúng ta là tài sản sở hữu trí tuệ vô hình như kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, bằng sáng chế... thì chúng ta ước lượng giá trị thực tế có thể quy đổi được bằng tiền của tài sản đó là bao nhiêu qua từng giai đoạn cụ thể để tính hiệu quả chi tiêu.


sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1403

Mã số :95

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--