Phát triển tài chính phúc lợi với những mảnh ghép hoàn hảo về thu nhập và chi tiêu

Tài chính phúc lợi là những điểm tựa về giá trị phát triển bền vững giúp chúng ta dễ dàng chọn được những mảnh ghép hoàn hảo về thu nhập và chi tiêu thích hợp nhằm đảm bảo sự hài hòa cân đối giữa thu nhập và nhu cầu chi tiêu chính đáng trong cuộc sống hàng ngày.
Phát triển tài chính phúc lợi giúp chúng ta có được cuộc sống bình an nội tại trong từng suy nghĩ và hành động để hướng đến sự đầy đủ về vật chất và an nhiên về tinh thần, tức là hướng đến sự hài hòa thân tâm giữa hình thức bên ngoài và nội lực bên trong.
Những mảnh ghép hoàn hảo về thu nhập và chi tiêu hướng chúng ta đến các hoạt động cân đối hiệu quả giữa thu nhập và chi tiêu, tức là hướng đến sự hài hòa lợi ích giữa các bên trong mỗi hoạt động.
Như vậy phát triển tài chính phúc lợi với những mảnh ghép hoàn hảo về thu nhập và chi tiêu là dựa trên những điểm tựa về giá trị nền tảng của tài chính phúc lợi để lựa chọn những mảnh ghép về thu nhập và chi tiêu thích hợp nhằm mang lại cho chúng ta cuộc sống giàu đẹp và hạnh phúc.
Tài chính phúc lợi, tài lộc phúc an !

Tài chính phúc lợi, tài lộc phúc an

sudungtien.com

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1826

Mã số :97

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--