Sổ tay tài chính phúc lợi (2)...>>

 Tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ (1)

Tài chính phúc lợi an nhiên;
Là tâm trí sáng nối liền bình an!
Tâm mà đức trọng hài hòa;
Thì trí sáng suốt thuận hòa đôi bên !
Đôi bên giao hảo đẹp đời;
Việc làm thông suốt có lời đôi bên;
Lời trong ngắn hạn đến dài;
Nối liền hiện tại tương lai sáng ngời !
Tài chính phúc lợi an nhiên;
Dành cho phụ nữ an nhiên sống giàu !

Tài chính phúc lợi dành cho phụ nữ  

 

Hành trình tài chính phúc lợi trong năm

1 năm 4 quý thời gian;

1 quý 3 tháng làng nhàng hết ngay!

Quý 1 lễ hội xuân hè;

Lo mừng lễ hội, lo vè chúc xuân!

Quý 2 nóng nực mưa đầu;

Lo làm chăm chỉ bắt cầu mưa ngâu!

Quý 3 mưa ngâu hè về;

Vừa làm vừa nghĩ lo bề xuân sang!

Quý 4 đông lạnh cuối năm;

Lo tròn doanh số cuối năm thưởng tiền!

Sổ tay tài chính phúc lợi;

Thêm năm tài lộc tuyệt vời bình an!

Sổ tay tài chính phúc lợi

 

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

 

 

 

Các bài khác

Số người xem: 2700

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--