Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh...>>

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh góp phần nâng cao ý thức về từng việc làm của bạn sao cho : hài hòa với giá trị sống lành mạnh để phát triển kinh tế bền vững, sống thân thiện với môi trường thiên nhiên khỏe đẹp.

Trong “Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh” sẽ hướng đến sự sáng tạo phù hợp với điều kiện của mỗi người nhằm sử dụng hiệu quả an toàn các nguồn lực đang có, tạo nên phong cách sống hòa bình, khỏe đẹp, hạnh phúc trong cộng đồng qua 3 phong cách tiêu dùng cơ bản:

 Phong cách tiêu dùng thân thiện với môi trường để sống khỏe đẹp...>>

Phong cách tiêu dùng thân thiện với môi trường

Phong cách tiêu dùng từ cảm nhận đến việc làm...>>

từ cảm nhận đến việc làm 

Phong cách tiêu dùng hài hòa với kỹ năng sống thời công nghệ...>>

Phong cách tiêu dùng hài hòa vp71i kỹ năng sống thời công nghệ

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh tuy đơn giản mà vẫn sang trọng !

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

 

 

 

Các bài khác

Số người xem: 4468

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--