Mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng (3)...>>

Giảm bớt thải rác khói bụi;
Trồng thêm cây xanh hút bụi lọc khí !
Giảm bớt tiêu dùng đồ nhựa;
Giảm được gánh nặng rác nhựa ô nhiễm !
Giảm bớt hóa chất độc hại;
Sản xuất, nuôi trồng, gặt hái an toàn !
Giảm bớt tiêu dùng lung tung;
Tăng thêm phong cách tiêu dùng thông minh !
Mỗi việc làm thân thiện bằng;
Một cách sống khỏe quà tặng môi trường !

Mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng

 

Mỗi việc làm thân thiện với môi trường là 1 quà tặng  - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 598

Mã số :149

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--