Thương hiệu nghề nghiệp nói lên điều gì (3)...>>

Thương hiệu nghề nghiệp nói lên mức độ niềm tin của mọi người đối với công việc mà chúng ta đã, đang và sẽ làm.
Có 3 cơ sở giá trị đánh giá mức độ niềm tin :

Thương hiệu nghề nghiệp nói lên điều gì ?

1) Sự hiểu biết về thông tin kiến thức 1 cách phong phú và đa dạng :

2) Giá trị lợi ích tốt đẹp được thể hiện 1 cách rõ ràng, minh bạch :

Giá trị lợi ích tốt đẹp là những quyền lợi chính đáng về: quyền được sở hữu và sử dụng các giá trị hữu ích của tài sản vật chất hoặc tài sản tinh thần, nhằm mục đích cải thiện đời sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể tạo ra những giá trị lợi ích để trao đổi với người khác, qua những công việc mà chúng ta làm, tùy theo khả năng nguồn lực đang có của mình. Và chỉ khi những giá trị lợi ích mà chúng ta tạo ra đó thật sự có giá trị tốt đẹp, tức là không gây ra những tác hại nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến người khác và môi trường sống, thì mới được mọi người tin tưởng, từ đó làm tăng mức độ tín nhiệm về thương hiệu nghề nghiệp của mình.
Như vậy, mức độ tín nhiệm của mọi người về thương hiệu nghề nghiệp của mỗi chúng ta có lâu dài hay ngắn ngủi là tùy thuộc vào những giá trị lợi ích tốt đẹp của chúng ta được thể hiện 1 cách rõ ràng, minh bạch theo thời gian ra sao ?

Xây thương hiệu nghề nghiệp, tạo niềm tin công việc , có cuộc sống an vui !

>>Đăng ký khóa học xây dựng thương hiệu nghề nghiệp

Xây dựng thương hiệu nghề nghiệp

 

Góc phố phong cách người tiêu dùng thông minh - sudungtien.com

 

 

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1745

Mã số :107

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--