Câu chuyện thằng Bờm thời công nghệ (3)...>>

Thằng Bờm rất thích vẽ tranh;
Nghe đồn trên phố tuyển danh họa đồ!
Bờm liền khăn gói bút màu;
Bắt xe lên phố cùng nhau thi tài!
Đề thi vẽ cảnh phố phường;
Vẽ nơi em sống quê hương đẹp giàu!
Bờm liền mở gói bút màu;
Vẽ liền phong cảnh đẹp giàu quê hương!
Vẽ xong Bờm mở smart-phone;
Chụp ngay tranh vẽ vừa xong quê nhà!
Bờm về chia sẻ on-line
Bạn bè vào xem thích like thích bình!

Câu chuyện thằng Bờm thời công nghệ

 

Câu chuyện thằng Bờm thời công nghệ (2) - sudungtien.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 1506

Mã số :138

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--